Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018

Η [...] συμφωνία των Πρεσπών, Ιούνιος 2018 (ελληνικά & english) pdf

Στις 17 Ιουνίου 2018 στο παραλίμνιο χωριουδάκι Ψαρά-δες της μεγάλης Πρέσπας η κυβέρνηση Τσίπρα/Καμμέ-νου,υπό τις ευλογίες και την πίεση γεωπολιτικών δυνά-μεων,υπέγραψε με το γειτονικό πολυεθνικό κρατίδιο μιαν αμφιλεγόμενη (για την πλειονότητα του λαού μας απαρά-δεκτη) πολύπτυχη συμφωνία.Το αγγλικό κείμενο της συμφωνίας φέρει ημερομηνία 12/6,ενώ το ελληνικό (λο-γικά,η μετάφραση του πρώτου) 13/6.
Το μέλλον αυτής της μονόμπαντης συμφωνίας και οι με-σομακροχρόνιες επιπτώσεις της για την χώρα μας τυγχά-νουν ακαθόριστες,τουλάχιστον.Είναι ωφέλιμο για κάθε συνετό,υπεύθυνο Έλληνα πολίτη να γνωρίζει αυτή τη συνθήκη.Το ελληνικό (20 σελίδες) και το αγγλικό (19 σελίδες) κείμενό της εμπεριέχονται στο ακόλουθο pdf: 


Για την διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας του θέματος θεωρώ χρήσιμη την ανάγνωση του επό-μενου: