Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Η μουσική ζωή και οι λαϊκοί μουσικοί στην Κερατέα των Μεσογείων 1900-1980 pdf


Πρόκειται για πτυχιακή εργασία (2019) του Δημήτρη Θ. Ράπτη στη Σχολή Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Από την Κερατέα ο συγγραφέας,περιέλαβε στο πόνημά του ερευνητικό έργο του δέκα ετών, όπως αναφέρει.Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον αξιόλογο.Στην εργασία περιέχονται όχι μόνο στοιχεία της μουσικής ζωής της Κερατέας (κατοι-κούμενης κατά βάση από Αρβανίτικης καταγωγής κόσμο),αλλά και πλη-ροφορίες δημογραφικές και άλλες ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος ώστε να προκύπτει τελικά όχι απλά μια κοινωνικομουσικολογική εργασί-α,μα ένα γνήσιο ντοκουμέντο τοπικής ιστορίας.
Σε κάποια σημεία τα αρβανίτικα αναφέρονται ως αλβανική (γλώσσα). Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν παρά ευθυγράμμιση με επίσημα έγγραφα/στοιχεία των Ελληνικών αρχών (συμβόλαια,απογραφές κ.ά.) έως τον πόλεμο,όπου οι Έλληνες Αρβανίτες δηλωνώντουσαν (σε μια απο-κορύφωση μικρορωμέικης γελοιότητας και θλιβερής κατάντιας) ως ...αλβανόφωνοι.Στην σελίδα 23 όμως,ο συγγραφέας (αρβανίτικης κατα-γωγής και ο ίδιος) αποκαλεί τους Έλληνες Αρβανίτες ...εθνοτικό σύνολο, όρο που χρησιμοποιούν οι νεροκουβαλητές της προπαγάνδας περί μειο-νοτήτων,οι θολοί υποστηρικτές της πολιτιστικής ετερότητας και λοιποί θιασώτες της αποδόμησης και της εθνικής διάβρωσης.Ίσως παρασύρθηκε απ΄ την φρασεολογία ορισμένων εκ της βιβλιογραφίας του... Οι Αρβανί-τες ήσαν και είναι άρρηκτο κι οργανικό τμήμα του Ελληνικού έθνους μας.

Κάντε λήψη

Δημ. Θ. Ράπτης,Η μουσική ζωή και οι λαϊκοί μουσικοί στην Κερατέα των Μεσογείων Αττικής (1900-1980)

Γιάννης Βασ. Πέππας, Φιλόλογος 


Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Ιλλυρία και Αλβανοί: Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στη Βόρεια Ήπειρο

Για την τεκμηρίωση της από παλιά παρουσίας τους στην περιοχή που σήμερα κατοικούν οι Αλβα-νοί υποστηρίζουν ότι είναι απόγονοι των Ιλλυριών. Ας δούμε όμως,με ατράνταχτα επιστημονικά στοι-χεία,την ιστορία της Ιλλυρίας και την πραγματικό-τητα για την ιλλυρική γλώσσα,της οποίας ΚΑΝΕ-ΝΑ δείγμα κειμένου δεν έχει έρθει στο φως μέχρι σήμερα. Διαβάστε περισσότερα εδώ