Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Αθανάσιος Σταγειρίτης, Βίος Θεμιστοκλέους (1816) pdf

 Όπως τονίζει ο ίδιος ο συγγραφέας (στον οποίο οφείλουμε την εξαιρετι-κή τρίτομη Ωγυγία),για την σύνταξη αυτής της βιογραφίας δεν αρκέστη-κε στις γνωστές ελληνικές και λατινικές πηγές,αλλά επεκτάθηκε σε μία ευρεία βιβλιογραφία.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο μιαν επαρκή α-ποτύπωση της ταραχώδους κι ασυνήθιστης ζωής του Θεμιστοκλή (η ο-ποία,κατά κάποιους,οδήγησε την μητέρα του στο να αυτοκτονήσει από ντροπή...),αλλά και μιαν ικανή απόδοση των ιστορικών γεγονότων της περιόδου που έδρασε ο Θεμιστοκλής.
Είναι και δυο άλλα σημαντικά περιεχόμενα στοιχεία,όμως: η υψηλή στρατηγική σκέψη του Θ.,που γλαφυρά ξεδιπλώνεται στις γραμμές,λίγο απέχει απ΄ το να συμπεριληφθεί το παρόν βιβλίο στα εγχειρίδια πολιτι-κής ανάλυσης και πρακτικής! Αλλά,απ΄ την άλλη,οι έχθρες κι οι θανάσι-μες διχόνοιες των τότε πρωταγωνιστών,έτσι όπως κατατίθενται,μας γε-μίζει θλίψη για τις αδερφοφάδες κατάρες που κατατρύχουν τον λαό μας,ως και το σήμερα.
Αν διαθέταμε ξύπνιο και δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα,που να ήξερε πού πατά και πού πηγαί-νει,τέτοια βιβλία δεν θα πήγαιναν χαμένα.Είναι τόσο υψηλή η αξία του συγκεκριμένου πονήματος και τέτοια η διδακτική του ωφέλεια ώστε η άγνοια και η παραγκώνισή του δεν τιμά κανέναν μας.

Κάντε λήψη του βιβλίου πατώντας εδώ.

γ.β. πέππας