Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας pdf


Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας

Στο συγκεντρωτικό τομίδιο που παρουσιάζουμε περιέχονται οι εξής εργασίες:
Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας σήμερα
Κων/νος Τσιτσελίκης, Η εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας  στην Αλβανία
 Γρηγόρης Τσιούκας, Το νομικό καθεστώς των ομογενών Αλβανίας
Δημ. Χριστόπουλος, Οι Έλληνες της Αλβανίας: από Αλβανοί μειονοτικοί,μετανάστες και εν τέλει Έλληνες πολίτες
Ηλίας Γ. Σκουλίδας, Η αλβανική ιστοριογραφία σχετικά με την ελληνική μειονότητα κατά την μεταπολεμική περίοδο

Όλες οι παρουσιάσεις είναι τεκμηριωμένες και αξιόπιστες.Βέβαια,αφορούν δεδομένα ως το 2010 και θεωρώ ότι,αν και έχουν περάσει μόνο 9 χρόνια από σήμερα,έχουν επέλθει σημαντικές διαφοροποι-ήσεις.
Ο πληθυσμός της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας,ανάλογα με την πηγή,κυμαίνεται από 35-100.000 άτομα.Το ουσιώδες κακό,όπως επισημαίνεται και στις παραπάνω μελέτες,είναι να μεταβλη-θεί ολοκληρωτικά η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας (ΕΜΑ) σε ιδεολογικοπολιτική συγκρότηση αντί για σφύζουσα κοινωνική πραγματικότητα.
Τα ευμετάβλητα και τόσο ρευστά πράγματα στην γείτονα έπρεπε από καιρό να είχαν κινητοποιήσει τη χώρα μας παρεμβατικά και επεμβατικά (σε οικονομία και άλλους τομείς) όχι μόνο για το καλό της ΕΜΑ,αλλά και για ευρύτερες,πολυσύνθετες γεωστρατηγικές ενέργειες,επιδιώξεις και στοχεύ-σεις.Φοβάμαι,δυστυχώς,ότι και εδώ ξεπεραστήκαμε από τις εξελίξεις…

Κάντε λήψη – Διαβάστε:

Γιάννης Βασ. Πέππας