Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Καμία σχέση οι Έλληνες Ηπειρώτες Αρβανίτες με τους εν Καυκάσω Αλβανούς

Η λωρίδα μεταξύ Ευξείνου & Κασπίας.Από τον χάρτη του Πτολεμαίου (2ος αι. μ.Χ.).
Καμία σχέση οι Έλληνες Ηπειρώτες Αρβανίτες με τους εν Καυκάσω Αλβανούς
Από ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΠΑΣ, Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013 στις 5:28 μ.μ.
Εντελώς ανυπόστατα τα περί κοινής καταγωγής

Πολλοί ακαδημαϊκοί και ιστορικοί,μάλιστα και αρκετοί διάσημοι,αναλύοντας το ζήτημα της πλη- θυσμιακής σύνθεσης των σημερινών Αλβανών,τους συνδέουν άμεσα,αλλά λαθεμένα με τους αρ- χαίους Ιλλυριούς.Αντιθέτως,κατά καιρούς η Ελληνική φυλή έχει μπει στο "μικροσκόπιο" της ιστορίας και δεν είναι και λίγοι αυτοί που αμφισβητούν έντονα την Ελληνικότητα των σημερινών Ελλή- νων.Εκτός από την ουσία όλων αυτών των θεωριών που είναι ιστορικά ατεκμηρίωτες,είναι απορίας άξιον πως εφόσον αυτό μπορεί να ισχύει για το Ελληνικό έθνος,ωστόσο δεν μπορεί να ισχύει για τους επιδρομείς μας.
Ανεξερεύνητη παρέμενε η προέλευση των σημερινών Αλβανών,η σημερινή ονομασία τους -διεθνής και ντόπια- καθώς και η γλώσσα τους.Παρά την εντύπωση που επικρατεί ότι αυτοί οι πληθυσμοί υπήρξαν απόγονοι των αρχαίων Ιλλυρικών φύλων που ωστόσο κατά καιρούς επηρεάσθηκαν από Έλληνες και Ρωμαίους,υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις πως οι σημερινοί Αλβανοί,η πλειοψηφία τους τουλάχιστον,προέρχονται,όπως και οι Βούλγαροι,από περιοχές της Ασίας.Αυτή η υπόθεση ενι- σχύεται από το γεγονός της γλωσσικής ασυνέχειας,αλλά και από την ποικιλομορφία της πληθυ- σμιακής σύνθεσης αυτών που σήμερα ονομάζονται Αλβανοί. 
Αρκετοί συγχέουν την Αλβανία των Βαλκανίων με το Άλβανον κοντά στη Ρώμη.Άλλοι πάλι,θέλο- ντας να αιτιολογήσουν την διεθνή ονομασία της γειτονικής μας Αλβανίας,φέρνουν ως παράδειγμα την πόλη Ελμπασάν που ονομάζεται  έτσι και από τους ίδιους τους Αλβανούς,χωρίς ωστόσο αυτοί οι ισχυρισμοί να έχουν μεταξύ τους καμία σχέση.Άλλωστε,οι ίδιοι οι Αλβανοί την χώρα τους δεν την αποκαλούν Αλβανία,αλλά  Shqiperia,ονομασία η οποία φαίνεται να προέρχεται από τον αετό,λέξη που ωστόσο είναι μοναδική μεταξύ όλων των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και όχι μόνον (Αλβανι- κά: shqiponjë,Ελληνικά: αετός,Αγγλικά: eagle,Γερμανικά: Adler,Γαλλικά: aigle,Ιταλικά: aquila,Ισπα- νικά: águila) .
Σκοπός του άρθρου είναι να αναδείξει την πληθυσμιακή και πολιτιστική ανάμειξη των ασιατών Αλβανών με (κάποια από) τα φύλλα της Ιλλυρικής περιοχής,ανάμειξη απ΄ την οποία προέκυ- ψε το σημερινό έθνος των Αλβανών. 
Ξετυλίγοντας το μίτο
*Είναι στα χρόνια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου,όπου για πρώτη φορά καταγράφεται ιστορικά ένα -εχθρικό- έθνος με την ονομασία Αλβανοί,και με τη χώρα τους να βρίσκεται στη δυτική όχθη της Κασπίας. (Αρριανός).
*Τις ίδιες αναφορές συναντάμε στον Πλούταρχο,τον Στράβωνα,τον Κλαύδιο Πτολεμαίο,τον Διόδωρο τον Σικελιώτη,τον  Διονύσιο τον περιηγητή,καθώς και τον Στέφανο Βυζάντιο.
*Λίγο αργότερα,με την παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την ανάδειξη του Βυζαντίου,το ίδιο έθνος εμφανίζεται μακριά από την κοιτίδα του στην περιοχή του Καυκάσου,φτάνοντας μέχρι την καρδιά του Βυζαντίου.Ήδη,απ΄ τις πρώτες ήττες τους απ΄ τους Ρωμαίους άρχισαν να μετακινού- νται [και] προς την Αδριατική.
*Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα φυλών που προέρχεται από την ασιατική Αλβανία,το σημερινό Da- gestan. Το όνομα αυτών: Άβαροι.
*Η πρώτη κάθοδός τους γίνεται σταδιακά με κατάληξη νότια του Δούναβη,ενώ στη συνέχεια εγκαθί- στανται μόνιμα στην Παννονία και την Παιονία.
*Μέχρι τον 5ο και 6ο αι. μ. Χ οι Άβαροι αναμιγνύονται με τους Σκορδίσκους και εγκαθίστανται στην περιοχή Σάλωνα της Δαλματίας,σημερινό Solin.
*Τότε  ξεκίνησε και η κύρια ανάμιξη των Αβάρων με τα βόρεια Ιλλυρικά φύλλα,που λίγο παλαιότερα είχαν σπρώξει νοτιότερα γότθοι επιδρομείς.
*Ωστόσο,η ονομασία Αλβανοί και Αλβανία παγιώθηκε πολύ αργότερα με αναφορές από την Άννα Κομνηνή καθώς και άλλους βυζαντινούς ιστορικούς.Πρέπει να τονίσουμε όμως,ότι Βυζαντινοί και σύγχρονοί τους Ευρωπαίοι ιστορικοί χρησιμοποιούν το όνομα Αλβανοί με διάφορες έννοιες και ενίοτε ξεπερνώντας τον γεωγραφικό προσδιορισμό.
*Και ενώ φαίνεται να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της παλαιάς Καυκάσιας Αλβανίας με τη ση- μερινή,στην πραγματικότητα η ιστορία μας δείχνει πως μερικές φορές οι φαινομενικές πλάνες συ- στήνουν εν τέλει πρόσβαση στην ιστορική αλήθεια.
*Η περιοχή της αρχαίας Ιλλυρίας και της σημερινής Αλβανίας,έχει άμεση σχέση με τους Άβαρους. Δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της επιρροής που άσκησαν αυτοί στην περιοχή,ωστόσο μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ήταν μεγάλο λόγω του πληθυσμιακού όγκου μετανάστευσης από την Αλβανία του Καυκάσου.
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ 
Οι Αλβανοί απέκτησαν τη γραφή τους και το αλφάβητο τους πολύ πρόσφατα και πάντως μετά τον 19ο αι.Πιο συγκεκριμένα,αφού κατασκευάστηκε το αλβανικό κράτος (1913 !).Μέχρι και τους ελληνι- στικούς χρόνους,αλλά και αρκετά αργότερα,οι πληθυσμοί της τότε οικουμένης γνώριζαν την Ελλη- νική γλώσσα και εφόσον δεν είχαν γραφή την οικειοποιούνταν.Ως τρανταχτό παράδειγμα μπορού- με να σκεφτούμε την γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα ιερά βιβλία του χριστιανισμού (Ευαγγέλια κ.ά.),καθώς και οι μεταφράσεις στην Ελληνική άλλων σημαντικών,ιερών και μη,βιβλίων,όπως τα ιε- ρά βιβλία των εβραίων (μεταφραση των Ο') κ.λ.π. Αλλά ακόμα και άλλα έθνη που δεν είχαν γραφή "υποχρεώθηκαν" να έχουν,όπως για παράδειγμα οι Σλάβοι που απέκτησαν μέσω του Κυρίλλου την γνωστή γραφή που διατηρούν μέχρι και σήμερα.
ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ... ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ, ΟΧΙ !!!!
Είναι λοιπόν απορίας άξιον.Όταν οι Σλάβοι που προήλθαν από πολύ μακριά μετά το 8ο αι. εκχρι- στιανίστηκαν και τους δόθηκε έξωθεν γραφή,τότε πραγματικά ξενίζει το γεγονός,πώς ένα έθνος προπορευθέν και τουλάχιστον άμεσα γειτονικό στους Έλληνες και στον πολιτισμό τους,καθώς και στην παγκοσμίως διαδεδομένη Ελληνική γλώσσα,όπως ήταν το Αβαρο-Αλβανικό (κατ΄ όνομα Ιλ- λυρικό) έθνος,να έμεινε εντελώς αποκομμένο από τις τότε πολιτιστικές εξελίξεις,αλλά και αργότε- ρα (όταν,στα πλαίσια του χριστιανισμού) δεν έγινε καμία προσπάθεια να γίνει κυρίαρχη η Ελληνι- κή γραφή ή έστω να τους δοθεί ένα αντίστοιχο,όπως των Σλάβων,αλφάβητο.
Επίσης,η Ελληνική γλώσσα κατά την Ρωμαιο-Βυζαντινή περίοδο από τα τέλη του 4ου μέχρι και τον 14ο αι.  αποτελούσε,αν όχι την επίσημη γλώσσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,με βεβαιότητα όμως την κύρια γλώσσα όλων των τότε λεγόμενων Ρωμιών,από τα Θέματα της κάτω Ιταλίας μέχρι και τα ανατολικότερα βυζαντινά Θέματα της Ασίας.
Ειναι λογικό επομένως να τίθεται το έρωτημα: Πώς η σημερινή Αλβανία,παρά το ότι υπήρξε τόσο γειτονική στους Έλληνες και τόσο συγχρωτισμένη με αυτούς,αλλά και τόσο στενά συνδεδεμένη με το Βυζάντιο,να έχει σήμερα άλλη γλώσσα και γραφή; Η λογική επεξεργασία δεν βρίσκει άλλη α- πάντηση πέρα από την υπόθεση ότι κάτι συνέβη την περίοδο της Βυζαντινής εποχής που αλλοίωσε εθνολογικά και γλωσσολογικά την ευρύτερη περιοχή της σημερινής Αλβανίας.Αυτοί οι πληθυσμοί, φαίνεται,απώλεσαν προοδευτικά τη γλώσσα τους.Είναι η γλώσσα της ευάριθμης πια φυλής των Udi,οι απόγονοι των Καυκάσιων Αλβανών,στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν.Θέματα και βίντεο για τους Udi μπορεί να βρει κανείς στο youtube.Υιοθέτησαν δε τα αρβανίτικα,την ελληνογενή διάλεκτο των όμορων γηγενών αρβανιτών.Έτσι,γεννήθηκε η σύγχυση που φτάνει ως σήμερα:
δύο άσχετοι,μεταξύ τους,λαοί,εν πολλοίς εχθρικοί,με κατά σύμπτωση παραπλήσια εθνωνυμι- κά (Αρβανίτες-Αλβανοί) να χρησιμοποιούν κοινό γλωσσικό κώδικα.
Έτσι,επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την λύση αυτού του "προβλήματος",δεν μπορούμε παρά να α- ντιπαραβάλουμε την λιγοστή είναι αλήθεια βιβλιογραφία γνωρίζοντας ωστόσο πως στην έρευνα μας οι πηγές είναι και λίγες και ασαφείς.
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΟΝΟ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ  ΕΡΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ.
Κατά τη Βυζαντινή περίοδο και ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση των Βουλγάρων στα νοτιότερα τμή- ματα της Βαλκανικής άρχισαν πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ των νεοφερμένων και της Βυζαντι- νής αυτοκρατορίας. 
Στην αρχή και πριν από την είσοδο σλάβων και βούλγαρων στην Ανατολική-κεντρική Ευρώπη,είχαν αρχίσει τις επιδρομές τους οι Άβαροι και πριν από αυτούς οι Έρουλοι.Ωστόσο,κοινή αφετηρία στην πορεία των Βούλγαρων,των Ερούλων και Αβάρων υπήρξε η ίδια γεωγραφική περιοχή,η περιοχή με- ταξύ Μαύρης θάλασσας και Κασπίας,ενώ χρονολογικά η μετανάστευση τους προς τη Δύση άρχισε με πρώτους τους Ερούλους (Ελούρους κατά άλλους) τον 4ο αιώνα (300+ μ.Χ.) και συνεχίστηκε με τους Αβάρους.Ακολούθησαν οι Σλάβοι γενικότερα και η μετανάστευση ολοκληρώθηκε με τους Βούλγα- ρους,οι οποίοι κακώς συγκαταλέγονται στα σλαβικά φύλα,εφόσον (όπως οι Άβαροι) ήταν Ούννοι στην καταγωγή. 
ΟΙ ΑΒΑΡΟΙ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΝΤΑΓΚΕΣΤΑΝ
Το σημερινό Νταγκεστάν βρίσκεται δυτικά της Αρμενίας και αποτελούσε ανεξάρτητη δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.Επίσης,η ονομασία Νταγκεστάν σημαίνει ‘υψηλά ευρισκόμενη χώρα’,ή όπως θα λέγαμε και στα ελληνικά ‘Αλπική χώρα’.
Σήμερα,ο πληθυσμός του Νταγκεστάν,σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2002,αποτελείται από 30% Αβάρους (Avars),ακολουθούν οι Dargins με 16%,οι Kumiks,οι Lezgins με 13%,καθώς και άλ- λες μικρότερες εθνότητες.
Το Νταγκεστάν από την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μέχρι και τα πρώιμα χρόνια του Βυ- ζαντίου αποκαλούνταν Αλβανία,οι δε κάτοικοι της  Αλβανοί,γεγονός που είναι γνωστό από τις ανα- φορές των μεγάλων Ελλήνων και Λατίνων ιστορικών και γεωγράφων της κλασικής και ελληνιστι- κής περιόδου.  
Ιστορικές αναφορές και αποδείξεις
Ο Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι) γράφει: "Καταλιπών δέ φρουρόν Αρμενίας Αφράνιον αυτός εβάδιζε δια τών περιοικούντων τον Καύκασον εθνών αναγκαίως επί Μιθριδάτην.Μέγιστα δε αυτών εστίν έθνη, Αλβανοί και Ίβηρες."
Στράβωνος Γεωγραφία.Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη,πολλά δέ οροπέδια,έν οις ουδ΄ άμπελος φύεται ραδίως.Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέσως,οι δέ και σφόδρα ευδαίμονες..Καθάπερ τό Άραξηνόν πε- δίον,δι΄ ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.
Άλλες αναφορές για την Αλβανία της Κασπίας γίνονται από τον Αρριανό στο έργο του "Αλεξάνδρου Ανάβασις",όπου οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι ως εχθρικό τμήμα ενταγμένο στις περσικές δυ- νάμεις του Δαρείου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. "Ώς δέ ομού ήδη τά στρατόπεδα εγίγνετο,ώφθη Δαρείος και οί άμφ΄ αυτόν,οί τε μηδοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι α- νάσπαστοι και οί Μαρδοι τοξόται κατ΄ αυτόν Άλέξανδρον τεταγμένοι και την ίλην την βασιλικην."
Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο διαβάζουμε :  Αλβανοί, Σκύθαι.
Από τον Στέφανο Βυζάντιο,φιλόσοφο και γεωγράφο (6ου αιώνα μ.Χ.). διαβάζουμε:
Αλβανία χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν.Εκεί δε και το έθνος οι Αλβανοί,ποιμενικοί και μετρίως πολεμικοί μεταξύ Ιβήρων και Κασπίας.Υπόκειται δε τη Σαρματία προς μεν τω Πόντω η Κολχική,προς δε τή Κασπία η Αλβανία. 
Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Παννονίας υπήρξαν οι Ιλλυριοί (αινιγματικός λαός,χωρίς επιβεβαιωμένη αρχαιολογικά την ύπαρξή του.Κάποιοι επιστήμονες τον θεωρούν πελασγικό λαό και συγγενή των Ελλήνων,άλλοι όχι).Η Παννονία σήμερα περιέχεται στα εδάφη των κρατών της Σερ- βίας,Βοσνίας,Μαυροβουνίου,Κοσσυφοπεδίου και βορείου Αλβανίας.   
Ωστόσο,από το βιβλίο "Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του εν αυτή Άρχοντος Οίκου" (επι- τομή της Ιστορίας του Μιλβιλέρου,αρχές 19ου αιώνα), διαβάζουμε: Ή των Λογγοβάρδων μετανάστα- σις παρέσχεν εις την Βαυαρίαν νέους γείτονας διότι εις τα εν Παννονία οικητήρια των Λογγοβάρδων εισεχώρησαν οι Άβαροι,άγριον Ούννικον έθνος.Προεχώρουν οί Άβαροι επί μάλλον και μάλλον εξ ανα- τολών ώστε περί τα μέσα της ογδόης εκατονταετηρίδος είχον ήδη εκταθή μέχρι του Ένσου ποταμού εν Αυστρία.Τούτοις παρηκολούθησαν οί Σλάβοι,έθνος Σαρματικόν κατοικήσαντες την σημερινήν Καριν- θίαν,Καρνίαν και Στυρίαν,και τελουντες υπό τον Χάνην των Αβάρων...
Από την Μενάνδρου Ιστορία "Έρουλοι και Άβαροι",μαθαίνουμε Ότι εδέξατο Ιουστινιανός παρά Αβά- ρων πρέσβεις,έφ΄ ώ σφάς περιαθρήσαι γήν οπου το φύλον θήσονται τας οικήσεις.Και ο μεν βασιλεύς Ιουστίνου του στρατηγού σημήναντός οι εν βουλή εποιήσατο ες την Ερούλων χώραν κατοικήσαι το έθνος,ένθα προ του ώκουν οι Ερούλοι. δευτέρα δε προσαγορεύεται Παιονία...
Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
..."Και επειδή η νυν Σερβία και Παγανία και η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα και Τερβουνία και η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον,εγένοντο δε αι τοιούται χώραι έρημαι παρά των Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νυν Δελματίαν και το Δυρράχιον οικούντας απήλασαν"...
Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπό των Α- βάρων.
Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490) γράφει:  Ουδόλως φρονώ ότι οι Αλβανοί υπάρχουσιν Ίλλυρι- κόν γένος ως τινες λέγουσιν ...
Από την Γαλλική εγκυκλοπαίδεια,γραμμένη από επιτροπή Σοφών υπό την εποπτεία του Ιππότη D' Arteau,μεταφρασμένη κατ΄ επιτομή από τη Γαλλική,το έτος 1862, διαβάζουμε: 
ΑΛΒΑΝΙΑ: υπό των νεωτέρων γεωγράφων καλείται μία των επαρχιών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας ε- κτεινομένη παρά το Αδριατικόν και το Ιόνιον πέλαγος και περιλαμβάνουσα δύο διακεκριμένας Επαρ- χίας των αρχαίων γεωγράφων την Ιλλυρίαν και Ήπειρον.Η χώρα αυτή κατά τον μεσαίωνα εκαλείτο Αρβανέσση νυν δε καλείται Αρναούτ μεν υπό των Οθωμανών,Σκίπερη δε υπό των εγχωρίων,ήτοι των Αλβανών οίτινες και εαυτούς ονομάζουσι σκιπετάρους.Οί κάτοικοι της εκτεταμένης ταύτης επαρχίας διαφέρουσιν από αλλήλων κατά τε την εθνικότητα,την γλώσσαν και την θρησκείαν διότι το μεν μεσημ- βρινόν μέρος της Αλβανίας,ήτοι την κυρίως Ήπειρον οικούσιν οι Ηπειρώται,όντες ομόγλωσσοι και ομόθρησκοι με τους λοιπούς Έλληνας,το δε αρκτικόν,ήτοι την Ιλλυρίαν,ήτις και δύναται να ονομασθεί κυρίως Αλβανία,κατοικούσιν οι Αλβανοί ανάμικτοι όντες μετά Σέρβων και Οθωμανών και Έλλήνων. Εκτός της αλβανικής γλώσσης η οποία διαιρείται εις πολλάς διαλέκτους και ιδιώματα,λαλείται έτι εν τη Αλβανία και η Ελληνική, η τουρκική κλπ.  
Στις αρχές του 20αι. ο πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς δήλωνε περί του Αλβανικού ζητήματος,σε συνέντευξη που έδωσε στην Γαλλική εφημερίδα "Χρόνος":
"Οι Αλβανοί ουδέποτε είχον ιστορικόν βίον και ουδέποτε υπήρξε Αλβανία με την γεωγραφική έννοιαν ην δίδουσι σήμερον οι εν Ευρώπη,μάλιστα δε οι προπαγανδισταί.Ανεξαρτήτως από το ζήτημα περί κατα- γωγής και γλώσσης των Αλβανών,είναι βέβαιον ότι είτε Ιλλυριοί ήσαν ούτοι αρχαιόθεν είτε μετανάστες εξ Ασίας,πολιτικόν βίον ουδέποτε έσχον".
Βεβαίως,τα λεγόμενα του Σέρβου πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργού,ο καθένας θα περίμενε να κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες.Ωστόσο,σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η α- ναφορά του Πάσιτς στην Ασιατική καταγωγή των Αλβανών.
Στο Βιβλίο "Χρονογραφία της Ηπείρου και των όμορων Ελληνικών και Ιλλυρικών",ο Παναγιώτης Α- ραβαντινός επικεντρώνοντας στους Βούλγαρους,γράφει: Βούλγαροι:  Έθνος σκυθικόν κατοικούν παρά τον Βόλγαν ποταμόν της Σαρματίας,τον παρά Έλλησι Βορυσθένην.Κατά το έτος 485 το βάρβαρον αυτό έθνος αγρίως και ληστρικώς επεσκέφθη την Θράκην και κατά της ιδίας αυτής επαρχίας επανέλαβε τάς λεηλασίας και επιδρομάς του,κατά τα έτη 479 και 501.Μετά ταύτα συνενωθέντες μετά των Αβάρων και Σλαβίνων συγκατώκουν εις Παιονίαν και Δακίαν.Εν έτει δε 538 επί της βασιλείας του Ιουστιανού επιδραμόντες μετά των Αβάρων την Μοισίαν...

Πηγές:
Πλουταρχος, Βίοι παράλληλοι
Στράβωνος Γεωγραφικά
Κλαύδιος Πτολεμαίος
Στέφανος Βυζάντιος,
Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας
Μενάνδρου Ιστορίαι
Κωνσταντινος Πορφυρογέννητος
Λαόνικος Χαλκοκονδύλης
Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια
Γαλλική Εφημερίς "Παρισινός χρόνος"
Παναγιώτης Αραβαντινός 

Μεταφέρω το θέμα,όπως το είχα αναρτήσει στην fb ομάδα μου "Αρβανίτες".

Θέση του συντάκτη τούτου του ιστολογίου είναι ότι οι Σκιπτάρ κατάγονται απ΄ τους εκ Δακίας Κο- στοβώκους.Σοβαρά κείμενα,όπως το παραπάνω (στο οποίο επενέβην δραστικά) έχουν τη θέση τους στην επιστημονική αναζήτηση/ζύμωση που εδώ επιδιώκεται και προωθείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.