Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Αντ. Κριεζής,ένας αρβανίτης πρωθυπουργός με κότσια

Αντώνιος Κριεζής
Ένας αρβανίτης πρωθυπουργός με κότσια

Στίς 3 Ἰανουαρίου 1850 ἐπιβάλλεται ναυτικὸς ἀποκλεισµὸς τοῦ Πειραιᾶ καὶ τῶν σηµαντικότερων ἑλληνικῶν λιµανιῶν ἀπὸ τοὺς Άγγλους.Ἀφορµὴ ἡ ἄρνηση τῆς Ἑλλάδας νὰ πλη- ρώσει σὲ ἕναν Ἑβραῖο,τὸν Δαβὶδ Πατσίφικο,µιὰν ἐξωφρε- νική ἀποζηµίωση.
Λίγους µῆνες πρίν,τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τοῦ 1849,ἐξαγρι- ωµένοι Ἀθηναῖοι εἶχαν προκαλέσει ζηµιὲς στὴν κατοικία τοῦ Πατσίφικο,ὅταν αὐτὸς κατὰ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφί- ου τοῦ Ἁγίου Φιλίππου,προκάλεσε τοὺς πιστούς.Ὁ Πατσί- φικο,ποὺ εἶχε διατελέσει πρόξενος τῆς Πορτογαλίας στὴν Ἀθήνα καὶ εἶχε ἀπαλλαχθεῖ τῶν καθηκόντων του λόγῳ κα- ταχρήσεων,εἶχε πάρει ἀγγλικὴ ὑπηκοότητα κι ἐστράφη κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ζητώντας ἀποζηµίωση 888.736,57 δραχµῶν. 
Ἡ Ἀγγλία ζήτησε τὴν καταβολὴ τοῦ ὑπέρογκου ποσοῦ στὸν ὑπήκοό της καὶ ἡ κυβέρνηση του αρβανίτη Κριεζή ἀρνήθηκε.
Τότε διατάχθηκε ὁ ναύαρχος Οὐίλιαµ Πάρκερ νὰ ἐπιβάλει τὸν ναυτικὸ ἀποκλεισµὸ τῆς χώρας ποὺ ὑπέστη ἀνυπολόγιστες ζηµίες (µέχρι καὶ προβλήµατα ἐπισιτισµοῦ στὴν πρωτεύουσα δηµιουργήθη- καν!).Ὁ Όθων ἀντιστάθηκε,συσπείρωσε τὸν λαό καὶ ὁ ἀποκλεισµὸς ἔληξε στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1850,µετὰ καὶ τὴν ἀντίδραση τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ρωσίας. 
Τὸ θέµα Πατσίφικο παραπέµφθηκε σὲ διαιτησία καὶ ἡ ἀποζηµίωση ποὺ τοῦ ἐπιδικάσθηκε ἦταν µό- λις ...3.750 δραχµές,ποσὸ καί πάλι σηµαντικὸ γιὰ τὸ φτωχὸ ἑλληνικὸ κράτος.


Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ,Αλεξανδρούπολη,τ. 99,Μάρτιος 2016,σελ. 14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.