Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακῶν:Ἕνα ἀκόμη τίποτε

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακῶν: Ἕνα ἀκόμη τίποτε

Στις 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε και το αυ- τοαποκληθέν «10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρα- κών» στις Φέρες.Δεν ξέρω πια αν έχει νόημα να μιλάει κανείς στον τόπο μας επί της ουσί- ας,αν έχουν κάποιο κοινό νόημα για όλους μας οι λέξεις κι αν έχει απομείνει μια κάποια αί- σθηση του γελοίου στους διοικούντες.Αν πά- ντως κανείς απαντήσει με βάση το προανα- φερθέν συνέδριο και όσα συνέβησαν,η απά- ντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική.Θα κά- νουμε ωστόσο μια προσπάθεια να πούμε κάποια πράγματα για την διοργάνωση που συνεχίζει να περιφέρεται σαν ζωντανός νεκρός στη Θράκη από χρόνια.
Και ξεκινώ από τον τίτλο.Πρώτα-πρώτα λοιπόν,το «παγκόσμιο» ήταν μούφα.Είχαμε ένα συνέδριο αποκλειστικά για την περιοχή μας,άντε και για κανέναν Θρακιώτη που ζει στη Μακεδονία.Το «Θρακών» πάλι ήταν άστοχο,αφού κατά βάσιν ήταν ένα αντάμωμα των δημάρχων της Θράκης,οι μη θεσμικοί Θράκες όχι μόνο δεν εκφράστηκαν επαρκώς,αλλά ούτε και ...πάτησαν το ποδάρι τους. Οι φωτογραφίες με όλα τα καθίσματα άδεια ήταν χαρακτηριστικές (βλ. ανωτέρω).Στο συνέδριο παραβρέθηκαν μόνο οι επίσημοι,οι ομιλητές και οι δημοσιογράφοι.Α,ναι,και οι αγρότες που πήγαν για να κράξουν τους κυβερνητικούς -άλλωστε ήταν οι μόνοι που άναψαν τα αίματα και κινητοποί- ησαν λίγο το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και του κοινού για το συνέδριο.Για να μην πούμε ότι ακόμα και το «10ο» αμφισβητείται, αφού δεν είναι δεδομένο αν το πρώτο συνέδριο της Ξάνθης μετράει τελι- κά ή όχι!
Πάμε λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου.Καλές και χρήσιμες οι διαλέξεις που ακούστηκαν και πιθανώς κανείς να μην έχει να ψέξει τους εισηγητές πουθενά.Όμως,πώς επελέγησαν,ποιαν πρω- τοτυπία προσέφεραν,ποιον σχεδιασμό υπηρέτησαν;
Μήπως όλα όσα ακούστηκαν έχουν ειπωθεί και γραφεί κατ’ επανάληψιν και χρησιμοποιήθηκαν από τους οργανωτές μόνο προσχηματικά; Τι νόημα έχει κάθε φορά η ιστορική αναδρομή στο πα- ρελθόν της Θράκης; Φαντάζεστε π.χ. σε αντάμωμα Μωραϊτών να διατρανώνεται κάθε τόσο η ελ- ληνικότητα της ...Πελοποννήσου; Γιατί όσα ιστορικά ζητήματα καίνε και σήμερα (π.χ. οι σχέσεις με την Τουρκία) μείνανε εκτός συζήτησης; Με ποιο κριτήριο αφυδατώθηκε έτσι το συνέδριο; Γιατί εξωπετάχτηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων στο φινάλε του δημαρχιακού σώου;
Η κυριαρχία των δημαρχαίων τι προσέφερε στην τοπική κοινωνία των πολιτών,έλειπε το βήμα από τους πρώτους; Όσο για τις εισηγήσεις που «χάραξαν την αναπτυξιακή πορεία που χρειαζόμαστε», και ο καγχασμός περισσεύει.Η ίδια η ζωή θα έρθει να επιβεβαιώσει πάλι την τραγική ανεπάρκεια οργανωτών και παρατρεχάμενων. 
ΨΗΦΙΣΜΑ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΡΑΚΩΝ
Το 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών υιοθετεί και προτείνει ως άξονες και θέματα διεκδίκησης και υλοποίησης τα κάτωθι σημεία που δεν είναι μεγαλεπήβολα και ανέφικτα,αλλά υλοποιήσιμα και μετρήσιμα.Η κύρια ευθύνη για την κατάκτηση αυτών των στόχων,που είναι η έναρξη ενός αναπτυ- ξιακού σχεδιασμού για την Θράκη ανήκει στην πολιτεία,η οποία πρέπει αντιμετωπίσει τη Θράκη ως εφαλτήριο και πυλώνα για την νέα αναγεννητική πορεία της χώρας. 
1. Άμεσα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης σύσταση διυπουργικής επιτροπής για τη σύνταξη και υλοποίηση ενός σύγχρονου σχεδίου–προγράμματος για την ανάπτυξη της Θράκης. 
2. Θεσμοθέτηση τακτικών «συνάξεων» των θεσμικών εκπροσώπων της Θράκης με στόχο την επι- καιροποίηση των προβλημάτων–αιτημάτων μας και τη δημιουργία δικτύου Θρακών προσωπικο- τήτων που ζουν έξω από τη Θράκη και φίλων–υποστηρικτών του τόπου μας. 
3. Η γεωπολιτική θέση της Θράκης δεν ευνοεί έργα και πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν προ- βλήματα στην περιοχή,όπως το γκρέμισμα του «φράχτη του Έβρου» και η δημιουργία HOT SPOT. 
4. Ανάδειξη του ρόλου και των δυνατοτήτων του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την ολοκλήρω- ση των απαραίτητων έργων ως σημαντικού αναπτυξιακού πόλου της Θράκης και σύνδεσή του με την Εγνατία οδό και τη ΒΙΠΕ. 
5. Αναμόρφωση και λειτουργία των ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ της Θράκης και επίλυση του προβλήματος καταβολής της υποχρέωσης από την πολιτεία της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας 12% των επιχειρήσεων της περιοχής. 
6. Επαγρύπνηση για την απειλή από την σχεδιαζόμενη ΕΟΖ μέσω των φορολογικών ζωνών που σχεδιάζει η κυβέρνηση και της πίεσης για τη λειτουργία των χρυσωρυχείων και τροποποίηση του μεταλλευτικού κώδικα ώστε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ουσιαστικό λόγο στην δημιουργία ε- πενδύσεων. 
7. Άμεση αξιοποίηση του πλουτοπαραγωγικού πλούτου της Θράκης, όπως του ζεόλιθου,του πρω- τογενούς τομέα και της γεωθερμίας. 
8. Οριστική λύση του τεράστιου προβλήματος των πλημμυρικών καταστροφικών φαινομένων με αντιπλημμυρικά έργα και ισχυρά αναχώματα,για να γίνει ο Έβρος πηγή πλούτου για τους κατοί- κους της περιοχής 
9. Ενίσχυση των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας με την Τουρκία με την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και των κακών πολιτικών.
10. Πρωτοβουλίες και έργα για την ανάδειξη και ανάπτυξη της Σαμοθράκης,ενός νησιού με μεγάλη αξία για τη χώρα και τεράστιες δυνατότητες με σύνδεση ενός τόξου που θα αφορά την Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Ίμβρο-Τσανάκαλε και την Αίνο.
11. Παροχή κινήτρων για δημόσιους υπαλλήλους για τη δημογραφική ενίσχυση της Θράκης. 
12. Οριστική λύση της επιδότησης ενοικίου στους παλιννοστούντες ομογενείς που ζουν στη Θράκη ως και την επαναχορήγηση της σύνταξης στους δικαιούχους,καθόσον με υπαιτιότητα της πολιτείας πτωχοποιήθηκαν στα όρια της επιβίωσης. 
13. Επέκταση του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου μέχρι και το Ορμένιο για την θεμελίωση του αν- ταγωνιστικού κομίστρου ενός τόξου που θα αφορά την Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη–Ίμβρο–Τσανάκαλε-Αίνο. 
14. Άνοιγμα της σχολής των δοκίμων αστυφυλάκων Ξάνθης. 
15. Ενίσχυση από το κεντρικό κράτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με δεδομένο ότι προσθέτει κοινωνική πολιτιστική και οικονομική αξία στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης.
16. Παρέμβαση της Πολιτείας επιτέλους στο Δέλτα του Έβρου,προκειμένου,διατηρώντας την αρ- χιτεκτονική του τοπίου να δοθεί λύση στα προβλήματα των κατ’ ουσίαν προστατών των εκεί συνό- ρων μας ήτοι αλιέων,κτηνοτρόφων κ.λ.π.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Κομοτηνής,φ. 429,16/12/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.