Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Περιθωριοποιούν την Ελληνική γλώσσα στην Θράκη;

eb806af4cba7a29cade37d1616e34881_XL

Τον Απρίλιο που μας πέρασε ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κ. Κεραμάρης (όλα δείχνουν ότι κάνει καλή δουλειά) δια της υπηρεσιακής οδού ζήτησε το αυτονόητο: οι ανακοινώσεις των Δημοσίων φορέων στις μειονοτικές περιοχές της Θράκης να γίνονται ΚΑΙ στα Ελληνικά.
Αμέσως οι τουρκόφρονες (ο λαδωμένος μηχανισμός χειραγώγησης των μουσουλμάνων) αντέδρα-σε.Δείτε κάποια δείγματα:

θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας για ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε μετά την αποστολή δύο υπηρεσιακών εγγράφων το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Περιφερειακό ΔιευθυντήΠ&Δ Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης κ. Παναγιώτη Κεραμάρη.
Με το δεύτερο έγγραφο με αριθμ’ πρωτοκόλλου Φ.8.2./2.4/2541 της 24/3/2016 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π&Δ Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης που υπογράφεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ζητείται ώστε «οι ανακοινώσεις στους μαθητές των σχολείων να εκφωνούνται στην επίσημη γλώσσα του κράτους».
Είχε προηγηθεί άλλο έγγραφο στις 7/3/2016 με αριθμ’ πρωτοκόλλου Φ.8.2/2.4./2026, σύμφωνα με το οποίο οι αιρετοί των Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Έβρου, Ν. Ξάνθης και Ν. Ροδόπης, οι οποίοι εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς του Τουρκόγλωσσου προγράμματος των Μειονοτικών σχολείων κλάδου ΠΕ 73, θα έπρεπε να ενημερωθούν από τους Διευθυντές τους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, ώστε «στο εξής οι όποιες ανακοινώσεις ή ενημερωτικά σημειώματα στέλνονται στα σχολεία εκ μέρους τους, να είναι στην επίσημη γλώσσα του κράτους, δηλαδή την Ελληνική» ενώ ταυτόχρονα, εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές Π.Ε. να προβούν σε αυστηρές συστάσεις προς τους αιρετούς εκπροσώπους μας για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας.
Με άλλα λόγια ο Περιφερειακός Διευθυντής Π&Δ Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας& Θράκης, υποδεικνύει στους τουρκόγλωσσους εκπαιδευτικούς σε ποια γλώσσα θα αλληλογραφούν μεταξύ τους για συνδικαλιστικά τους θέματα!
Κύριε Υπουργέ,
Ως εκπαιδευτικοί του Τουρκόγλωσσου Προγράμματος των δίγλωσσων Μειονοτικών σχολείων της Δυτικής Θράκης, εφαρμόζουμε πιστά και απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των Σχολείων στα οποία υπηρετούμε.
Η νομιμότητα για μας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος της υπηρεσιακής μας υπόστασης και λειτουργίας και εκτιμούμε ότι αυτή μας η στάση αναγνωρίζεται από τους προϊσταμένους μας, τους γονείς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η αποστολή όμως, αυτών των δύο εγγράφων από τον κ. Περιφερειακό Διευθυντή, εκτιμούμε ότι δεν συνυφαίνεται με τις Διεθνείς Συνθήκες, τα Μορφωτικά Πρωτόκολλα και τα όσα προβλέπονται και από την νομοθεσία της χώρας μας για την λειτουργία των Μειονοτικών σχολείων της Δυτικής Θράκης.
Η διγλωσσία σε αυτά τα σχολεία είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξής τους αυτής καθ’ αυτής. Η παρέμβαση, δε, στην γλώσσα γραφής της αλληλογραφίας για την συνδικαλιστική μας ενημέρωση από τους εκπροσώπους μας στα Π.Υ.Σ.Π.Ε., ώστε αυτή να γίνεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους, συνιστά κατά την άποψή μας, ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε ουσιώδη δικαιώματά μας που αφορούν τη χρήση της τουρκικής γλώσσας.
Κύριε Υπουργέ,
Ουδέποτε ζητήσαμε ή προσπαθήσαμε να παρακάμψουμε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στις επίσημες ανακοινώσεις των σχολείων μας. Είναι δεδομένη η χρήση της επίσημης γλώσσας του κράτους και δεν τίθεται θέμα περί αυτού. Όμως, από την ανάγνωση και την διατύπωση του εγγράφου του κ. Περιφερειακού Διευθυντή, προκύπτει σαφέστατα ότι θα πρέπει εφεξής όλες οι ανακοινώσεις στα σχολεία μας να εκφωνούνται ΜΟΝΟ στην επίσημη γλώσσα του κράτους, κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνους, σε σχέση με όσα σας εκθέσαμε προηγουμένως.
Τα ελληνικά ομιλούνται ούτως ή άλλως στα Μειονοτικά Σχολεία από τους εκπαιδευτικούς του Ελληνόγλωσσου προγράμματος. Άρα, δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι δεν ομιλείται η ελληνική γλώσσα στα σχολεία. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ζητείται ώστε όλες οι ανακοινώσεις να γίνονται στην ελληνική γλώσσα και από τους εκπαιδευτικούς του Τουρκόγλωσσου προγράμματος.
Εμείς, οι εκπαιδευτικοί που φοιτήσαμε στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, έχουμε διδαχθεί την τουρκική γλώσσα και έχουμε εκπαιδευτεί από το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ώστε να διδάξουμε την τουρκική γλώσσα στα παιδιά της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει στο σχολείο ο Μειονοτικός Διευθυντής και ο «Πλειονοτικός» χριστιανός συνάδελφος που ασκεί χρέη Υποδιευθυντή.
Κύριε υπουργέ,
Το Μειονοτικό σχολείο στην Δυτική Θράκη αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας εκπαιδευτικών με διαφορετική γλώσσα, θρησκεία και καταγωγή, που σφυρηλατεί την ειρηνική συμβίωση στην τοπική
κοινωνία ανάμεσα σε Μειονότητα και Πλειονότητα και επιδιώκει να μορφώσει με επάρκεια τα παιδιά της Μειονότητας ώστε να αποκτήσουν ικανό υπόβαθρο γνώσεων που θα τα βοηθήσει στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην υπόλοιπη ζωή τους.
Η ελληνομάθεια των παιδιών όχι μόνο δεν κινδυνεύει από την λειτουργία των Μειονοτικών σχολείων αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες των παιδιών σπεύδουν ώστε με όλα τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά βοηθήματα να ενισχύουν την Ελληνομάθειά τους για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας μας.
Αντιθέτως, όλες οι παραπάνω κατακτήσεις του Μειονοτικού σχολείου μπαίνουν υπό αμφισβήτηση με αποφάσεις όπως αυτές του κ. Περιφερειακού Διευθυντή, που φθάνουν στο σημείο, εμμέσως πλην σαφώς, να αμφισβητήσουν τη χρήση της τουρκικής γλώσσας σε όλες της ανακοινώσεις σε αυτά τα δίγλωσσα σχολεία, θέτοντας στο στόχαστρο επί της ουσίας τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν για να διδάξουν την τουρκική γλώσσα στα παιδιά της Μειονότητάς μας.
Η γλωσσική μισαλλοδοξία αποτελεί κλασσική έκφανση ενός υπολανθάνοντος εθνικισμού που ουσιαστικά μπορεί να διαταράξει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών του Ελληνόγλωσσου και του Τουρκόγλωσσου προγράμματος λειτουργώντας αποσυνθετικά για το ίδιο το Μειονοτικό σχολείο.
Από εδώ και πέρα ο δάσκαλος του Τουρκόγλωσσου προγράμματος θα είναι απολύτως εκτεθειμένος καθώς η όποια αναφορά του στην τουρκική γλώσσα εκτός τάξεως, θα μπορεί να αποτελεί λόγο πειθαρχικού ελέγχου εναντίον του.
Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής διαπίστωνε αντικανονική συμπεριφορά ως προς αυτό το ζήτημα από κάποιον ή κάποιους συναδέλφους μας, θα έπρεπε να προβεί σε εξατομικευμένο έλεγχο και όχι σε αποστολή γενικής εντολής με επίσημο υπηρεσιακό έγγραφο.
Συνεπώς, ζητούμε από εσάς, κύριε Υπουργέ, την ανάκληση αυτών των εγγράφων με την έκδοση νεοτέρων που θα αποσαφηνίζει πλήρως το πώς ακριβώς εφαρμόζεται η νομιμότητα στα Μειονοτικά σχολεία της Δυτικής Θράκης. Άλλως, θα είμαστε υποχρεωμένοι προκειμένου να μην ελεγχθούμε πειθαρχικά να εφαρμόσουμε τις παρούσες οδηγίες του κ. Περιφερειακού Διευθυντή, γεγονός που θα οδηγήσει σε αρνητικό προηγούμενο αμφισβήτησης Συνθηκών και Μορφωτικών Πρωτοκόλλων.
Όπως καλά γνωρίζετε η ανάκληση διοικητικού εγγράφου γίνεται μόνο με έκδοση νεότερου που θα ακυρώνει την ισχύ του προηγουμένου. Σε κάθε άλλη περίπτωση τελεί εν ισχύ η τρέχουσα απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή.
Ούτε βέβαια μας καλύπτουν δηλώσεις στον τύπο και τα Μ.Μ.Ε. περί διαστρέβλωσης των προθέσεών του, καθώς ο Μειονοτικός δάσκαλος θα συνεχίσει, όσο δεν ανακαλείται η παρούσα διοικητική πράξη, να παραμένει εκτεθειμένος σε συνεχείς κινδύνους πειθαρχικών ελέγχων, που εκτός των άλλων θα λειτουργούν επιβαρυντικά ως προς την δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του και της εκπαιδευτικής του αποστολής στον χώρο του Μειονοτικού σχολείου.
Κατόπιν, όλων των προεκτεθέντων, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων         Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων
Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ξάνθης                 Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν.Έβρου
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Πρόεδρος
Νουρεδήν Κιγιτζή                                                     Σαλή Αμέτ
http://rodopruzgari.com/component/k2/item/5662-s-%C3%B6-p-a-mezunu-%C3%B6%C4%9Fretmen-dernekleri-e%C4%9Fitim-bakan%C4%B1-filis-e-mektup-g%C3%B6nderdi.html
11/4/2016
2. Σύλλογοι Δασκάλων Αποφοίτων της ΕΠΑΘ Ξάνθης-Ροδόπης-Έβρου
Στις 1 Απριλίου ημέρα Παρασκευή με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Παναγιώτη Κεραμάρη, εστάλη από τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας έγγραφο στα μειονοτικά σχολεία, με το οποίο ζητείται από τους υπηρετούντες εκεί δασκάλους τουρκικών, στις ανακοινώσεις και δηλώσεις που κάνουν προς τους μειονοτικούς μαθητές, να χρησιμοποιείται μόνο η ελληνική γλώσσα.
Αυτό το νέο μέτρο προκάλεσε μεγάλο σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Η εντολή αυτή που περιορίζει την χρήση των τουρκικών, αποτελεί παραβίαση της συνθήκης της Λωζάννης, των μορφωτικών πρωτοκόλλων που έχουν υπογράψει Ελλάδα και Τουρκία , αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η ομιλία και η διδασκαλία των τουρκικών στα μειονοτικά σχολεία είναι ένα κερδισμένο δικαίωμα.
Τα μειονοτικά σχολεία είναι δίγλωσσα. Για αυτό τον λόγο οι ανακοινώσεις γίνονται στα τουρκικά από τους δασκάλους τουρκικών και στα ελληνικά από τους δασκάλους ελληνικών.
Tο κράτος μας πρέπει επειγόντως να σταματήσει αυτό το μέτρο και να ακυρώσει αυτήν την οδηγία. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν ανακληθεί αυτή η οδηγία, θα προκαλέσει μεγάλα βάσανα στην μειονοτική εκπαίδευση αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Ως Διοικήσεις των Συλλόγων Αποφοίτων της ΕΠΑΘ Ξάνθης-Ροδόπης-Έβρου, επιθυμούμε να δηλώσουμε πως είμαστε άκρως θλιμμένοι και ανήσυχοι εξ αιτίας αυτού του μέτρου. Στην πρώτη μέρα ακόμη που πήγε αυτή η οδηγία στα σχολεία μας, οι διοικήσεις των δύο συλλόγων μας συναντήθηκαν και προέβησαν στις δέουσες ενέργειες για την ακύρωση της.
Στις 19:00 της 10ης Απριλίου, είχαμε στο ξενοδοχείο Ελίσσω της Ξάνθης μια τρίωρη συνάντηση με τον σύμβουλο μειονοτικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας  Αντρέα ΝΟΤΑΡΑ, στο τέλος της οποίας του παραδώσαμε ένα έγγραφο που εκφράζει προς αυτόν και προς τον υπουργό Φίλη την θλίψη και την αντίδραση μας για αυτό το νέο μέτρο.
Την επιστολή που στείλαμε στον υπουργό Φίλη σχετικά με την οδηγία που επιφέρει περιορισμούς στην χρήση της τουρκικής κατά τις ανακοινώσεις και δηλώσεις που γίνονται στα μειονοτικά σχολεία, θα την κοινοποιήσουμε στον τύπο τις επόμενες μέρες.
Εξ ονόματος των Δ.Σ
Πρόεδρος                             Πρόεδρος
Νουρετίν Κιγιτζί                Σαλίχ Αχμέτ
http://rodopruzgari.com/item/5659-iki-s-%C3%B6-p-a-derne%C4%9Finden-ortak-bas%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-devletimiz-acilen-bu-uygulamadan-vazge%C3%A7meli-ve-derhal-bu-genelgeyi-iptal-etmelidir.html
10/4/2016

Η επίσημη απάντηση απ΄ τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές υπήρξε συνετή και αρκούντως υπαινικτική: 

dbf8205a3ba8a2aa7e867d71d4374f0e_XL

Σημείωση Γ. Β. Πέππα: Το υλικό προέρχεται από πατριωτικό ιστότοπο της Κομοτηνής
 (https://mail.google.com/mail/u/0/h/1f408omfufsay/?&th=154118317a5f2d24&v=c&st=100).
Το ζουμί της ιστορίας: Τα μεμέτια είχαν μάθει ν΄ αλωνίζουν ανενόχλητα κι ονειρεύονταν ...αυ-τόνομες περιοχές.Ώρα να μπει τέλος σε διαβρώσεις και υπονομεύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.